Drepturile Pacientului sunt drepturi care se înscriu în Drepturile Fundamentale ale Omului. Aceste drepturi au ca obiectiv promovarea pe termen lung în cadrul sistemului de sănătate publică a autonomiei pacienţilor, susţinută de dreptul natural la viaţă, integritate corporală şi sănătate.

În 2002 ”Rețeaua spiritului cetățenesc activ” (Active Citizenship Network) a propus Carta Europeană a Drepturilor Pacienților. Ulterior, în 2005, Comitetul Economic şi Social European, elaborează un aviz cu privire la Drepturile Pacientului în care recunoaşte toate drepturile incluse în Cartă. Carta stipulează 14 drepturi, după cum urmează:

 • dreptul la măsuri preventive;
 • dreptul la accesibilitate;
 • informare corectă;
 • consimțământ informat;
 • alegere liberă;
 • respectul intimităţii şi confidenţialității;
 • respect pentru timpul pacientului;
 • respectarea standardelor de calitate;
 • dreptul la siguranţă;
 • dreptul la inovaţie;
 • evitarea suferinţei şi durerii care nu sunt justificate;
 • dreptul la tratament personalizat;
 • dreptul de a manifesta nemulţumirea;
 • dreptul de a fi compensate prejudiciile.