Banner servicii

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, modificată şi completată ulterior, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CMB are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană, pacient /ă al/a Centrului CMB.

Sunteţi obligat/ă să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul radioimagistic pe care l-aţi solicitat. Refuzul Dumneavoastră poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi se poate duce până la refuzul efectuării investigaţiei imagistice.