Banner servicii

Răspundeţi complet la toate întrebările pe care personalul CMB vi le adreseaza.

Dumneavoastră sau persoana împuternicită de Dvs. aveţi responsabilitatea de vă informa şi de a vă familiariza cu informaţiile disponibile în pliantele de prezentare generală sau detaliată a inevstigaţiilor pe care urmează să le efectuaţi şi să completaţi integral chestionarele sau Acordul Pacientului înaintea oricărei investigaţii.

Cooperaţi şi comunicaţi activ cu personalul CMB.

Aveţi responsabilitatea de a participa activ şi de a solicita informaţii suplimentare cu privire la oricare neclarităţi pe care le aveţi despre investigaţia pe care urmează să o efectuaţi.

Faceţi dovadă de respect şi considerare faţă de personalul CMB.

Aveţi obligaţia de a respecta şi de a proteja confidenţialitatea şi personalitatea celorlalţi pacienţi care se află în centru alături de dumneavoastră.

Aveţi responsabilitatea şi obligaţia de a anunţa imediat personalul CMB cu privire la potenţiala întârziere sau în cazul anulării programării pe care ați confirmat-o anterior.

Obligaţii Financiare:

Sunteţi responsabil cu privire la îndeplinirea obligaţiilor financiare ce vă revin pentru accesarea serviciilor CMB.

Aveţi obligaţia de a vă conforma întru-totul condiţiilor impuse de tipul de asigurare de sănătate de care dispuneţi.