Politica de Confidentialitate

Centrul Medical Bucovina, furnizor de servicii medicale, avand sediul social in Str Zamcei, nr. 21 bis, Suceava, inregistrata la Registru Comertului J33/731/2011, CUI 28948302 vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CENTRUL MEDICAL BUCOVINA şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale şi să fim transparenţi cu privire la categoriile de date prelucrate. Centrul Medical Bucovina înţelege obligaţiile care îi revin faţă de dumneavoastră şi doreşte să vă ajute să înţelegeţi cum şi de ce prelucrăm datele dumneavoastră.
Acestă notificare adresată dvs. are menirea de-a clarifica modalităţile în care CENTRUL MEDICAL BUCOVINA foloseşte datele cu caracter personal.
Legislaţia în acest domeniu se schimbă rapid şi noi anticipăm că această politica va fi revizuită şi adusă la zi în acord cu noile reglementări.

Scopul şi baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, Centrul Medical Bucovina are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Centrul Medical Bucovina prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale şi europene privind protecţia datelor

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:

 •  Realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remindere și alte detalii privind programarea, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate, activități de telemedicină, studii epidemiologice; eliberare a rezultatelor investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau altor documente și certificate medicale, înregistrarea pacienților, gestiune administrativă, asociată efectuării serviciilor. Furnizarea datelor personale este necesară pentru ca CMB să poată gestiona solicitările pacienților cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale solicitate.
 • Raportări de date către CAS, DSP, SIUI sau Ministerul Sănătății, autorități fiscale.
 • În scopuri de gestiune financiară, efectuarea de operațiuni fiscale, bancare, de plăți.
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv în faza pre-litigioasă.
 • În scopul soluționării diferitelor solicitări, sesizări sau plângeri, formulate de către persoanele vizate.
  • În scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora.
  • În scopul realizării unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale și pentru oferirea de servicii personalizate și îmbunătățirea serviciilor oferite.
  • În scopul evaluării gradului de satisfacție cu privire la serviciile CMB.
  • În scopul asigurării pazei și protecției persoanelor și valorilor, în vederea prevenirii și combaterii săvârșirii de infracțiuni, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului.
  • În scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecție.
  • În scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a celor aferente abonamentelor.
  • În scop de marketing direct, în vederea transmiterii de newslettere, comunicări comerciale privind oferta de servicii, promoții și evenimente organizate de CMB, articole medicale, materiale informative.
  • În momentul vizitării site-ului www.bucovinamedical.ro, și doar dacă ați fost de acord cu instalarea de cookieuri – serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj sau în execuţia de conţinut. În acest sens, vă rugăm să consultați politica de cookies. Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu CMB.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

 • Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR – Pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revin operatorului (CENTRUL MEDICAL BUCOVINA), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.

Efecturarea de studii statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art.9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecţia şi securitatea datelor personale a Centrului Medical este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:

 • Cu funcție de identificare (cum ar fi: nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, localitate, alte elemente din documentul de identitate, identificatori online).
 • Date speciale (cum ar fi: CNP, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sanatate, date biometrice). Datele personale privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului, iar prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional.
 • Date financiare și bancare (cum ar fi: număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); valabilitatea cardului bancar).
 • Alte date cu caracter personal (tip asigurare, denumire asigurator).
 • Date de contact (cum ar fi: adresa poștală de corespondență, număr telefon, e-mail).
 • Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere, instalate la CMB, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call-center).
 • Opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiteţi în mod direct sau pe care le postaţi public, pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publică.

În cazul în care CMB va decide să prelucreze date cu caracter personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, CMB va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Perioda de stocare a datelor personale

CMB păstrează datele personale atât timp cât este necesar pentru furnizarea serviciilor medicale si pentru a se conforma normelor medicale, fiscale, contabile sau altor cerinte legislative aplicabile. In cazul in care obligatia legala de a va pastra datele inceteaza, va vom sterge datele sau le vom anonimiza. Anonimizarea descrie un proces privind datele cu caracter personal care face permanent imposibilă identificarea persoanei careia i-au apartinut datele cu caracter personal.

CMB nu va sterge datele dvs. sau anonimiza daca este identificata o baza legala alternativa pentru pastrarea acestora, de exemplu, interesul legitim al CMB de a se apara impotriva cererilor de despagubire.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale angajaţilor sunt destinate utilizării de către operator CMB şi sunt comunicate următorilor destinatari:

 1. furnizorii care primesc indicatii de la noi
 2. furnizori independenti de noi
 3. persoanele cu care ne cereti dvs. sa le impartasim.

(1) CMB utilizeaza furnizori de servicii (asa-numitii procesatori de date) care sa ne ajute in procesarea informatiilor cu caracter personal pe care le primim si le cream (de exemplu furnizori de software si hardware medical si financiar, profesionisti contractati din domeniul sanatatii, furnizori de spatii de stocare a documentelor pe suport de hartie). Procesatorii de date actioneaza in numele CMB pe baza instructiunilor noastre scrise. Impartasim numai datele dvs. care sunt absolut necesare.

(2) terte parti (adica destinatari independenti de noi) in urmatoarele situatii:

 1. Daca suntem obligati prin lege.
 2. Daca acest lucru este necesar pentru a ne indeplini obligatiile fata de un medic sau un asigurator cu care aveti contract.
 3. In cazul in care protectia interesului dvs. vital impune acest lucru, vom impartasi datele dvs. medicale si cu alti profesionisti din domeniul medical.

(3) Puteti solicita trimiterea datelor dvs. medicale catre medicul care v-a emis trimiterea sau catre medicul de familie. Daca doriti sa ne solicitati sa impartasim datele dvs. cu cineva, va sugeram sa aflati mai intai cum si in ce scop va procesa aceasta persoana datele dvs. cu caracter personal. Activitatile de procesare ale destinatarilor terti sunt in afara sferei noastre de control si responsabilitate. Daca doriti sa impartasim datele dvs. medicale cu alti profesionisti din domeniul medical, va rugam sa consultati receptionistii nostri cu privire la mijloacele disponibile pentru transmiterea acestor date.

Drepturile dumneavoastră şi modul de exercitare al acestora

Dreptul de a fi informat

Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.

Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate.

Dreptul de acces la date

Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă).

Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării.

Dreptul de rectificare

Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa ca acest lucru este făcut.

Dreptul de ștergere

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se vor respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale Policlinicii care nu pot fi eliminate, conform legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor

Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opoziție

Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate pe un interes legitim sau dacă în situația în dumneavoastră personală apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea).

Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactaţi direct, responsabilul cu protecţia datelor la adresa: oana.ghivnici@bucovinamedical.ro

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiat oe consimtamant

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Angajamentul şi politica Policlinicii privind protecţia şi securitatea datelor

CMB tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Avem politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice. La datele personale ale angajaților pot avea acces numai personal cu atribuții specifice. Personalul cliniciii care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. CMB a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecție a datelor persoane fizice și electronice stocate. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veți fi informați periodic.

Informații Suplimentare

Responsabilul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: oana.ghivnici@bucovinamedical.ro sau direct la sediul CMB.

Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări legate de informațiile de mai sus sau doriți să ne cereți să nu vă procesăm datele personale pentru anumite scopuri sau pentru ștergerea datelor dvs. Unde aveți cereri specifice legate de modul în care gestionăm datele dvs.,vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări. Vom publica pe site-ul nostru orice schimbări pe care le facem la această declarație de protecție a datelor.

Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a clinicii noastre dedicată protecției datelor personale.

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

Informare se face prin următoarele modalități: afișare la sediu, în scris, prin email, prin publicare pe pagina web.